Cultuur


Structurele ondersteuning

We hebben als hoofdsponsor het Zwols Dictee gedurende de jaren 2015, 2016 en 2017 ondersteund.

Al sinds de oprichting van Stichting Abracadabra steunen wij ieder jaar Stichting Westermolen Dalfsen met een geldelijke bijdrage.