Financiële ondersteuning voor maatschappelijke activiteiten


Stichting Abracadabra biedt financiële ondersteuning voor activiteiten op het gebied van kunst, cultuur & volksgezondheid in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Incidenteel worden organisaties van buiten deze provincies ondersteund. Vanaf 2014 is voor ondersteuning jaarlijks € 5.000,– beschikbaar, met een maximum van € 1.000,– per initiatief. Een financiële bijdrage van Stichting Abracadabra vraagt u aan via het aanvraagformulier

 

Hoe werkt het

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode januari/februari en in de periode september/oktober. Zodra uw verzoek is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging per mail. Binnen zes weken na sluiting van de indieningstermijn krijgt u bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd. De beslissing op welke verzoeken wordt ingegaan, ligt bij het bestuur van Stichting Abracadabra. Het bestuur hanteert de volgende Richtlijnen en Voorwaarden.

Aanvragen die niet compleet zijn of buiten de indieningstermijn worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

 

Kan uw initiatief in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit Stichting Abracadabra?

In onze Richtlijnen en Voorwaarden kunt u lezen waar uw initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen.

 

Welke organisaties/initiatieven steunen wij of hebben wij gesteund?

Om u een indruk te geven van het soort partijen en initiatieven dat wij steunen en door de jaren heen hebben gesteund,  hebben wij een overzicht van Projecten in 2023 en 2024 gemaakt. Projecten vóór 2023 staan vermeld onder Archief.

 

Wilt u een aanvraag indienen?

Ondersteuning vraagt u aan via het aanvraagformulier.  U vult het aanvraagformulier in en verzamelt de bijlagen die op het formulier worden genoemd.
U beargumenteert waarom uw initiatief de financiële steun nodig heeft en verdient.