Wie zijn wij


De Stichting Abracadabra is op 14 mei 1993 opgericht door het echtpaar Vera van Drielen en Ron Adriaans met als doel het al dan niet financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van de sport, volksgezondheid, kunst en milieu. Bij een statutenwijziging in 2013 is daar cultuur aan toegevoegd.


In 2023 is er voor gekozen de aandachtsgebieden te beperken tot kunst, cultuur en volksgezondheid.
Achterliggende gedachte om de stichting op te richten was dat een eventueel vermogen na het overlijden van de oprichters aangewend moet worden voor een goed doel. En een goede manier om dat te doen is het zelf oprichten van een stichting en tijdens leven met bestuursleden bepalen wat die goede doelen zijn en hoe daaraan invulling te geven.