Projecten 2023


Toonkunstkoor Caecilia

november 2023

In november 2023 is Toonkunstkoor Caecilia een bedrag van € 800,-- toegekend. Dit ten behoeve van de uitvoering van het Weinachtsoratorium van Bach in het Academiehuis/Grote Kerk te Zwolle. Het koor werd ondersteund door het Barokorkest Forillegium Musicum. Dit orkest is gespecialiseerd in het uitvoeren van Barokwerken en spelen met oorspronkelijke barokinstrumenten. Dit was een onderdeel van de vele activiteiten in het kader van het 150-jarig bestaan. Op 8 december 2023 hebben enkele bestuursleden het concert bijgewoond.


Vrienden van Vrijthof

november 2023

In november 2023 is de stichting “Vrienden van Vrijthof” in Tiel een bedrag van € 1000,-- toegekend voor het vernieuwen en toegankelijk maken van de dierenweide van zorg- en behandelcentrum Vrijthof.
Dit ten behoeve van alle bewoners en cliënten.


Vier het Leven

november 2023

In november 2023 is aan de stichting “Vier het Leven” een bedrag van
€ 500,-- voor hun activiteiten in de regio Cuijk toegekend. Deze stichting biedt thuiswonende ouderen de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, er op uit te gaan en deel te blijven nemen aan professioneel kunst- en cultuuraanbod. Ouderen kunnen zo onderdeel blijven van de samenleving. Deze activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers.


Kattegatfestival

mei 2023

In mei 2023 is – tussentijds - een aanvraag gehonoreerd van het Kattegatfestival voor een bedrag van € 750,--. De bijdrage werd besteed aan het aanbieden van het (gratis) workshops die bezoekers van het festival actief betrekken, op een leerzame en speelse manier. Hier wordt vooral ingezoomd op het culturele aspect. De doelgroep van het festival is mensen van alle leeftijden. 

Op 9 september 2023 hebben enkele bestuursleden een dagdeel, inclusief  rondleiding, bijgewoond.


Schipper Mag Ik Ook Eens Varen

maart 2023

In maart 2023 is de stichting "Schipper Mag Ik Ook Eens Varen" een bedrag van € 600,-- toegekend.

Het bedrag is besteed aan belangrijke aanpassingen in het besturingssysteem in de stuurhut. Door deze aanpassing is de veiligheid van de bemanning en de gasten extra gezekerd.

De stichting verzorgt met hun schip de Jonathan vaartochten voor mensen met een functiebeperking. Dit alles wordt door vrijwilligers gerealiseerd. 


Lavatory of Greed

maart 2023

In maart 2023 is de kunstenaar Jurjen Galema een bedrag van € 1000,-- toegekend voor zijn  project “Lavatory of Greed". De “Lavatory of Greed” is een installatie die de grenzen bevraagt van de hoofdzonde “gierigheid”. De installatie stelt prangende vragen over menselijke waarden en verlangens en nodigt uit tot introspectie. In het middelpunt zie je een imposante, meerarmige toiletjuffrouw, omgeven door gouden objecten. De toiletten om haar heen zijn alleen toegankelijk voor degenen die betalen. Dit stelt de moraliteit van geld en primaire levensbehoeften ter discussie.

Op 3 november 2023 hebben enkele bestuursleden de opening van de expositie bijgewoond.