Stichting Abracadabra

 

+menu-

Aanvragen

Vanaf 2014 is voor ondersteuning jaarlijks € 5.000,– beschikbaar, met een maximum van € 1.000,– per initiatief. Een financiële bijdrage van Stichting Abracadabra vraagt u per e-mail aan. U beargumenteert waarom uw initiatief de financiële steun nodig heeft en verdient. Verder vult u het aanvraagformulier in en verzamelt u de bijlagen die op het formulier worden genoemd. Dit alles stuurt u per e-mail naar stichtingabracadabra@yahoo.nl.

Aanvragen die niet compleet zijn of buiten de indieningstermijn worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
De aanvragen kunnen worden ingediend in de periode januari/februari en in de periode september/oktober. Zodra uw verzoek is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging per mail.
Binnen zes weken na sluiting van de indieningstermijn krijgt u bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd. De beslissing op welke verzoeken wordt ingegaan, ligt bij het bestuur van Stichting Abracadabra.

Het bestuur hanteert de volgende richtlijnen en voorwaarden.

Klik hier voor het aanvraagformulier. U kunt het zelf printen en vervolgens invullen en opsturen.

Klik hier voor de privacyverklaring.        Abra_Cadabra

 

Comments are closed.