Voorwaarden en Richtlijnen


Komt uw initiatief in aanmerking? 

Hoe groot is de kans dat uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van Stichting Abracadabra?

Uw organisatie dient in ieder geval te voldoen aan onderstaande punten:

  • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk of u bent een (groep) particulier(en). 
  • De aanvraag is voor een nog te realiseren project. 
  • Het project wordt niet als vanzelfsprekend ervaren, maar biedt iets bijzonders of iets extra’s. 
  • De financiële bijdrage wordt niet gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken. 
  • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen of subsidies. 
  • De financiële bijdrage kan worden toegekend voor de totale kosten van een project, activiteit of voorziening of voor een gedeelte daarvan. 
  • Het beschikbare budget beperkt de mogelijkheid tot het verstrekken van financiële bijdragen.
  • Over de besluiten van het stichtingsbestuur wordt niet gecorrespondeerd en die kunnen ook niet (in rechte) worden aangevochten.
  • Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar op deze pagina het woord project wordt gebruikt, kan ook activiteit of voorziening worden bedoeld.